Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuw maakt werk van RUP Stationsomgeving

Recent werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om het bestaande en verouderde BPA Stationswijk te herzien en werk te maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving. Hiermee wordt het masterplan voor centrum-stationsomgeving opnieuw opgepikt, waarin de toekomstvisie voor de ontwikkeling van het centrum en de stationsbuurt centraal staat.