Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Voorlopige identiteitskaart

Wat?

Als uw elektronische identiteitskaart verloren of gestolen is en u vertrekt naar het buitenland vóór uw nieuwe identiteitskaart klaar is, dan is het nodig een voorlopige identiteitskaart aan te vragen. Dit is echter niet nodig als u nog een geldig reispaspoort heeft.

Wie?

Voor personen die naar het buitenland gaan en niet in het bezit zijn van een identiteitskaart wegens verlies of diefstal.
Opgelet: dit document wordt niet in alle landen aanvaard.

Hoe aanvragen?

  1. Eerst meldt u het verlies of de diefstal van uw identiteitskaart aan de politie. Zij bezorgen u een bewijs van aangifte.
  2. Daarna wendt u zich tot de dienst Bevolking voor een formulier 'aanvraag om een voorlopige identiteitskaart'.
  3. Met beide documenten en een recente pasfoto gaat u naar de regionaal-afgevaardigde van het Rijksregister Oost-Vlaanderen, in het administratief centrum Kouterpoort, Savaanstraat 11/1, 9000 Gent (iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur - tel. 09 268 62 00). De foto moet voldoen aan de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken (zie fotomatrix eID). 

Hoeveel kost het?

Gratis.