Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Drugpreventie en drugbegeleiding via PISAD

Wat is Pisad?

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik) is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs. 

PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten. Door deze financiering kan PISAD zijn diensten gratis aanbieden.

Zowel op preventief als op hulpverlenend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen, de schoolbegeleidende diensten en andere partners op het terrein.

Wie kan bij PISAD terecht?  

 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
 • Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel, …
 • Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.

Wat doet PISAD?

PISAD werkt over het ganse continuüm: van preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

 

Preventie

 • Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en de gevolgen ervan.
 • De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.
 • Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.
 • (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

Hulpverlening

 • We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).
 • Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …
 • We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collegaehuisartsen.

Beleidsondersteunend

 • We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.
 • We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s, organisatoren van festivals/evenementen, …
 • We coördineren het lokaal drugoverleg.

Waar en hoe kunnen we PISAD bereiken?

Sarah BuysLogo PISAD

Drugbegeleider PISAD

Kasteeltje (2de verdieping)

Stationsstraat 7, 9470 Denderleeuw

053 645 403 - 0499 57 84 96

www.zov.be