Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Notarisattest (notariƫle inlichtingen over een onroerend goed)

Wat?

Bij de aankoop of verkoop van een stuk grond of een woning, gaat de notaris na of voor het onroerend goed alles in orde is. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

 

Het notarisattest bevat:

 • stedenbouwkundige informatie uit het plannenregister en het vergunningenregister (stedenbouwkundig uittreksel)
 • informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed, zoals informatie over milieu en milieuvergunningen, huisvestingsinformatie, beschermde monumenten,… 

Hoe aanvragen?

Voor uw schriftelijke aanvraag kan u het aanvraagformulier (pdf) gebruiken.

Omwille van de duidelijkheid vragen wij u ook om een foto van de eigendom of het perceel toe te voegen aan het aanvraagformulier. 

Prijs?

De kostprijs voor een notarisattest bedraagt 20 euro.

 

U dient dit bedrag na uw aanvraag te betalen via overschrijving op het rekeningnummer 091-0173841-46 het gemeentebestuur van Denderleeuw, met vermelding: naam aanvrager en ligging goed (perceel straat, enz.).

Pas na ontvangst van dit bedrag, wordt het gevraagde notarisattest afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 30 dagen.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • D'hauwers, Inge
  tel. 053 640 634
  e-mail
Verwante pagina's