Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Dienst Mobiliteit

De mobiliteitsdienst behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie en staat in voor het aanbrengen en het onderhoud van wegmarkeringen en verkeerssignalisatie.

 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de leidraad doorheen de werking van de mobiliteitsdienst. In dit beleidsplan zijn de krijtlijnen uitgezet met als doelstelling: het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.

 

Het werkterrein van de mobiliteitsdienst is omvangrijk:

 

Verkeerstechnisch

 • Inname openbaar domein (aanvraag van een parkeerverbod).
 • (Wegen)werken die een impact hebben op het verkeer (aanvraag signalisatievergunning, goedkeuring signalisatieplan (omleidingen), parkeerverbod,...).
 • Onderzoek en uitwerken van voorstellen aangaande problemen inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, snelheid van het wegverkeer, parkeren,....
 • Aanvraag tot inrichten van een speelstraat.

Mobiliteit

 • Uitwerking, opvolging en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan met specifieke aandacht voor het voeren van een duurzaam beleid inzake zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders), openbaar vervoer, trage wegen (voet- en wandelpaden, landbouwwegen,...) en een beleid inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu (voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, routes zwaar vervoer, sluikverkeer, organiseren van sensibilisatiecampagnes,...).
 • Uitvoeren van verkeersonderzoek en analyse (verkeers- en kruispunttellingen, parkeertellingen, snelheidsmetingen,...).
 • Uitwerken van een verkeersbeleid (verkeerstechnisch, organisatorisch en planologisch) in samenwerking met de lokale politie.
 • Uitwerking en organisatie van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het basis- en secundair onderwijs.

Parkeren

 • Uitwerking van een duurzaam parkeerbeleid (blauwe zone, pendelparking,...) in overleg met het parkeerbedrijf Optimal Parking Control.
 • Aanvraag en toekenning van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
 • Aanvraag en aflevering van een parkeerkaart voor zelfstandige handelaars (handelaarskaart).

Contact

Dienst Mobiliteit
Alfons De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 655
fax 053 680 748
e-mail mobiliteit@denderleeuw.be

Openingsuren

De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:

  Voormiddag  Namiddag Avond 
 maandag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 dinsdag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 woensdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 
 donderdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 18.00 - 20.00 u. 
 vrijdag 9.00 - 12.00 u. gesloten 
 zaterdag gesloten   
 zondag gesloten   

 

Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan. 


Sluitingsdagen

De diensten zijn gesloten op volgende dagen:

 

 maandag 1 januari 2018  Nieuwjaar 

 dinsdag 2 januari 2018  Nieuwjaarsreceptie 
 maandag 26 februari 2018  Carnavalmaandag 
•  maandag 2 april 2018  

Paasmaandag 

• 

 maandag 30 april 2018

  Brugdag
 dinsdag 1 mei 2018Feest van de Arbeid
•  donderdag 10 mei 2018  OLH Hemelvaart 
 vrijdag 11 mei 2018Brugdag

• 

 maandag 21 mei 2018  Pinkstermaandag 
 woensdag 11 juli 2018Feest van de Vlaamse Gemeenschap
•  zaterdag 21 juli 2018  Nationale Feestdag 
 woensdag 15 augustus 2018OLV Hemelvaart
•  maandag 27 augustus 2018  Kermis Denderleeuw 
•  donderdag 1 november 2018  Allerheiligen 
•  vrijdag 2 november 2018  Allerzielen 
 zondag 11 november 2018Wapenstilstand
•  maandag 24 december 2018  Brugdag
 dinsdag 25 december 2018

Kerstmis

•  dinsdag 26 december 2018  

Tweede Kerstdag 

maandag 31 december 2018

Brugdag

 

Er is geen avonddienst op volgende dagen:

 

• donderdag 12 juli 2018
donderdag 19 juli 2018
• donderdag 26 juli 2018
• donderdag 2 augustus 2018
• donderdag 9 augustus 2018
• donderdag 16 augustus 2018 

Routebeschrijving