Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Activiteitensubsidies

Wat?

Een subsidie voor personen of verenigingen die een activiteit of manifestatie organiseren op het grondgebied van de gemeente.

Voor wie?

Verenigingen die een éénmalige activiteit organiseren die de hoofdbezigheid van hun verenigingen uitmaakt; personen die een project opstarten in de gemeente.

 

Hoe aanvragen?

 

De vereniging richt een schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen met de vraag naar een subsidie in het kader van projecten van derden. De vereniging voegt een duidelijke omschrijving van de activiteit toe evenals een kostenraming en een gedetailleerde afrekening van het voorafgaande jaar (zo van toepassing).