Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vermindering inzake onroerende voorheffing

Wat?

Op onroerende goederen in het Vlaams gewest moet onroerende voorheffing betaald worden. Hierop kan een vermindering toegekend worden.

Voor wie?

Huurders en eigenaars met gehandicapte gezinsleden of 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.

 

 

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van:

  • het aantal kinderbijslaggerechtigde kinderen en het aantal personen met een handicap.
  • de opcentiemen van provincie en gemeente.

Hoe?

  • Als u eigenaar bent van een woning en recht heeft op een vermindering, dan wordt die automatisch toegekend.
  • Als u huurder bent en recht heeft op vermindering, moet de eigenaar van de huurwoning het bedrag van deze vermindering jaarlijks aftrekken van uw huurlast. U meldt zich hiervoor schriftelijk aan bij de Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffing en dit best samen met de eigenaar van uw huurwoning.

Meer informatie

Agentschap Vlaamse Belastingdienst

Onroerende Voorheffing

Vaartstraat 16

9300 Aalst

Tel. 1700

Fax. 053 72 23 75

http://belastingen.vlaanderen.be

onroerendevoorheffing@vlaanderen.be