Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belastingvermindering voor personen met een handicap

Wat?

Dit is een vermindering in de belastingen als gevolg van het feit dat de belastingplichtige een handicap heeft of er een gehandicapte persoon tot uw gezin behoort. Voor volwassenen gaat het om een toeslag op de belastingvrije som, voor kinderen wordt een extra persoon ten laste genomen. De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar.

Hoe?

In uw aangifte voor de personenbelasting duidt u op de daartoe voorziene plaatsen aan dat iemand in uw gezin een handicap heeft. U moet hiervan het bewijs leveren met een officieel attest.

Meer informatie

Controle Personenbelasting Aalst

Dr. André Sierensstraat 16 bus 1

9300 Aalst

Tel. 0257 523 80

cc.aalst@minfin.fed.be