Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?

Met deze parkeerkaart kan u overal in België parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap (aangeduid met een bord of op de grond). Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

 

De kaart is persoonlijk. Niemand mag van de kaart gebruik maken als de persoon met een handicap niet in het voertuig zit.

  • In Denderleeuw mag u met de kaart onbeperkt parkeren in de blauwe zones en moet u enkel betalen op de pendelparking aan het station.
  • In sommige steden en gemeenten mag u met de kaart gratis parkeren. Informeer bij de gemeente wat de lokale regels zijn. 
  • Ook in het buitenland kan u de kaart gebruiken. Informeer bij de ambassade van het land waar u heen gaat.

Voor wie?

  • U hebt een blijvende invaliditeit van 50% of meer aan de benen of van 80% of meer (ander invaliditeit);
  • U bent oorlogsinvalide met een invaliditeit van 50% of meer;
  • U bent volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd;
  • Uw gezondheidstoestand vermindert uw zelfredzaamheid of mobiliteit;
  • U heeft de toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een rolstoel, scooter of orthopedische driewieler te kopen. Uw ziekenfonds zal dan een parkeerkaart aanvragen als u dit wenst.

Hoe?

U kan uw aanvraag indienen bij de sociale dienst op het OCMW. Zij gaan dit dan online indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. U kan ook zelf online een aanvraag doen op www.myhandicap.belgium.be.