Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Parkeerkaart voor zelfstandige handelaars

Wat?

Een parkeerkaart voor zelfstandige handelaars is een parkeerkaart voorbehouden voor zelfstandige handelaars welke een handelsactiviteit uitoefenen in een blauwe zone maar welke er niet hun hoofdverblijfplaats hebben. Deze parkeerkaart, ook wel een handelaarskaart genoemd, kan de parkeerschijf vervangen.

 

De parkeerkaart heeft een geldigheid van één jaar en is telkens hernieuwbaar voor één jaar, na aanvraag om verlenging. De parkeerkaart is enkel geldig op het grondgebied van onze gemeente en enkel in de op de kaart vermelde straat of zone. Er wordt minimaal één en maximaal twee immatriculatieplaten vermeld op de parkeerkaart.

Voor wie? 

Sinds 15 maart 2007 kunnen zelfstandige handelaars een parkeerkaart voor zelfstandige handelaars aanvragen bij het gemeentebestuur van Denderleeuw.

Hoe aanvragen?

Een parkeerkaart voor zelfstandige handelaars kan aangevraagd worden door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw.

 

Bij deze aanvraag dienen volgende documenten worden bijgevoegd:

  • Aanvraagformulier.
  • Een verklaring op eer dat de handelszaak toegankelijk is voor alle publiek en gelegen is op een adres waar het parkeren beperkt is in tijd (blauwe zone).
  • Kopie van de identiteitskaart of een bewijs van woonst (in geval van een elektronische identiteitskaart).
  • Kopie van de inschrijvingskaart van de wagen (roze formulier), waaruit blijkt dat de wagen ofwel eigendom is van de handelszaak ofwel regelmatig gebruikt wordt door de handelaar of door werknemers van de handelszaak.
  • Een afschrift van het handelsregister (uittreksel kruispuntbank).

Hoeveel kost het?

De parkeerkaart voor zelfstandige handelaars kost 50 euro per jaar.