Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Huuradvies

Wat?

Huurders van woningen kunnen gratis huuradvies verkrijgen. De gemeente ging hiervoor een samenwerkingsakkoord aan met de vzw Huurdersbond van Oost-Vlaanderen.

Indien u vragen heeft over de huur van een woning, ga dan eens langs bij de huurdersbond. Dit is een vereniging die opkomt voor de belangen van huurders, individueel en collectief.

De huurdersbonden ijveren voor het recht op wonen voor iedereen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een goede betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, waar men ongestoord kan wonen zolang men wenst.

 

De huurdersbond biedt u:

 • advies bij concrete problemen met b.v. opzeg, waarborg, herstellingen, index, ...
 • informatie over uw rechten en plichten als huurder;
 • vorming voor groepen en verenigingen.

 

De huurdersbond biedt u geen:

 • advies inzake handelshuur of pacht;
 • vertegenwoordiging voor de rechtbank.

 

De huurdersbond komt op voor:

 • de belangen van alle huurders-bewoners, in de sociale en de privé-sector;
 • al wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt.

 

Bij de huurdersbond staat de huurder centraal.

Verhuurders en/of eigenaars kunnen niet bij hen terecht.

Hoe?

Individueel

Tegen een vast lidgeld krijgt u één jaar juridisch huuradvies, en ontvangt u het Huurdersblad. Dit is een overzichtelijk tijdschrift met allerlei praktische informatie over de huurwetgeving. De huurdersbonden vragen een individueel lidgeld, dat varieert van € 12,00 tot en met € 15,00.

 

Collectief

Ook organisaties kunnen lid worden. Tegen een vast tarief per jaar krijgen zij telefonisch advies, een aantal lidkaarten of doorverwijsbrieven en een abonnement op het Huurdersblad.

 

Waar?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Huurdersbond Oost-Vlaanderen

Grondwetlaan 56 b

9040 SINT-AMANDSBERG

Tel.: 09 223 28 77 - 09 223 63 20

Fax: 09 234 04 73

E-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

 

Permanenties / spreekuren

 • Centraal secretariaat Sint-Amandsberg
  Grondwetlaan 56 b te 9040 Sint-Amandsberg
  elke dinsdag, donderdag en vrijdag na afspraak
  elke donderdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur
 • Adviespunt Aalst
  Grote Markt 3 te 9300 Aalst
  iedere dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

 

! Er wordt geen telefonisch advies gegeven.

Aan de huurders wordt gevraagd de eerste keer persoonlijk langs te komen voor de opmaak van een dossier.

 

U kunt op de website van de huurdersbonden handige brochures over allerlei thema's, modelbrieven en modelhuurcontracten downloaden. U kunt die ook tegen kopieprijs bij een huurdersbond verkrijgen. Voor meer inlichtingen: http://www.huurdersbond.be/.

 

Wist u dat?

 • U niet meteen een nieuwe woning moet zoeken, als uw huurwoning te koop staat?
 • De huurder meestal geen voorkooprecht heeft wanneer de woning wordt verkocht?
 • De indexering van de huurprijs slechts zelden op 1 januari mag gevraagd worden?
 • Er geen standaard-huurcontracten bestaan?

 

Als spreekbuis van alle huurders behartigen en verdedigen de Huurdersbonden uw belangen.

In samenwerking met het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vestigen de Huurdersbonden de aandacht op knelpunten in het huisvestingsbeleid. De Vlaamse Gemeenschap erkent en subsidieert de Vlaamse Huurdersbonden.

 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Huisvesting
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 687
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's