Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat? 

Als u door een handicap of een aandoening minder mobiel bent, wilt u uw voertuig zo dicht mogelijk bij uw woning of bestemming parkeren. Dit kan met een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap.

 

Een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap is aangeduid met een blauw verkeersbord met witte letter 'P' en het symbool voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn voorbehouden voor alle personen die in het bezit zijn van de parkeerkaart voor personen met een handicap. Opgelet: het betreft geen private parkeerplaats. Iedereen in het bezit van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap mag op deze 'voorbehouden' plaats parkeren. In Denderleeuw mogen personen met een handicap onbeperkt parkeren in blauwe zones. Zij dienen wel te betalen om te parkeren in de zone betalend parkeren (= pendelparking station Denderleeuw).

Voor wie?

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan kan u een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning:

  • De aanvrager is houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap.
  • De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen (= invaliditeit van minstens 80% te wijten aan een gebrek aan de onderste ledematen, met ernstige verplaatsingsmoeilijkheden tot gevolg).
  • De aanvrager bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont.
  • De aanvrager beschikt niet over een garage of een andere standplaats binnen een straal van 100 meter van de woning.
  • In de straat heerst er een ernstige parkeeroverlast.

Iedereen in het bezit van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap kan een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen bij de mobiliteitsdienst. Uw aanvraag wordt behandeld door de mobiliteitsdienst in overleg met de politie. Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarbij wordt nagegaan of de aanvrager voldoet aan bovenvermelde voorwaarden. Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, wordt een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht op de daarvoor meest geschikte plaats.

Hoe aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier Parkeerplaats voor personen met een handicap of neem contact op met de dienst Mobiliteit.