Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Subsidieaanvraag voor sportverenigingen

Wat?

Sportverenigingen die erkend worden door het gemeentebestuur, kunnen voor hun werking genieten van een gemeentelijke toelagen in de vorm van een jaarlijkse subsidie. 

Sportverenigingen met jeugdwerking komen in aanmerking voor een extra impulssubsidie. Met deze subsidie wil de gemeente Denderleeuw de georganiseerde jeugdsportbeoefening bevorderen en de activiteiten en inspanningen waarderen ten aanzien van de jeugdwerking en sporttechnische begeleiding van de jeugd.

Voor wie?

Enkel erkende sportverenigingen komen in aanmerking.

Een erkenning kan aangevraagd worden via dit aanvraagformulier.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De subsidie wordt per werkjaar toegekend.

 

Meer informatie kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier Subsidie voor Sportverenigingen moet ingediend worden bij de sportdienst.

Procedure

  • Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 1 en 15 augustus van het betrokken jaar.
  • De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 september van het betrokken jaar.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december.