Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Integratietegemoetkoming

Wat?

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die door hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben om zich te integreren of hiervoor op bijzondere voorzieningen beroep moeten doen.

 

De beperking van de zelfredzaamheid wordt nagegaan op volgende domeinen aan de hand van een puntensysteem:

 • verplaatsingsmogelijkheden;
 • mogelijkheid om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden;
 • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden;
 • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
 • mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden;
 • mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

De tegemoetkoming wordt toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. De bedragen verschillen volgens de ernst van de handicap en de gezinssituatie. Het inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Voor wie?

 • Er moet een vermindering of een gebrek aan zelfredzaamheid van tenminste 7 punten zijn vastgesteld;
 • U moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld én in België verblijven (ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister);
 • U heeft recht op de tegemoetkoming vanaf 21 jaar. De aanvraag kan al vanaf uw 20e verjaardag en moet gebeuren voor u 65 wordt.

Hoe aanvragen?

 • Ga langs in het OCMW (Ten Kouter 20) waar een medewerker elektronisch een aanvraag voor u zal indienen. Als u zich niet kan verplaatsen kan u een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon.
 • De medewerker van het OCMW zal u een aantal documenten meegeven. Vervolgens heeft u een maand de tijd om de formulieren in te dienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Opgelet, enkele onderdelen moeten ingevuld worden door uw arts. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak!

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
0800 987 99

www.handicap.fgov.be