Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Wat?

Dit is een financiële tegemoetkoming voor 65-plussers met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Het is bedoeld voor mensen die niet over (voldoende) eigen middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

De tegemoetkoming wordt toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. De bedragen verschillen volgens de ernst van de handicap en de gezinssituatie. Het uiteindelijke bedrag kan heel erg verschillen van persoon tot persoon.

Voor wie?

 • Er moet een vermindering of een gebrek aan zelfredzaamheid van tenminste 7 punten zijn vastgesteld;
 • U moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld; 
 • U moet tenminste 65 jaar oud zijn.

Hoe aanvragen?

 • Ga langs in het OCMW (Ten Kouter 20) waar een medewerker elektronisch een aanvraag voor u zal indienen. Als u zich niet kan verplaatsen kan u een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon.
 • De medewerker van het OCMW zal u een aantal documenten meegeven. Vervolgens heeft u een maand de tijd om de formulieren in te dienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Opgelet, enkele onderdelen moeten ingevuld worden door uw arts. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak!

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
0800 987 99

www.handicap.fgov.be

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Welzijn / OCMW
  Ten Kouter 20
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 663 363
  Fax 053 664 625
  e-mail
  openingsuren
 • Rouckhout, Marijke
  tel. 053 645 817
  e-mail
Verwante pagina's