Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Herzieningen inkomensvervangende of integratietegemoetkoming

Wat?

Wijzigingen in uw situatie kunnen gevolgen hebben voor uw tegemoetkoming. Deze kan verhogen omdat bijvoorbeeld uw zelfredzaamheid achteruit gaat of verminderen wanneer uw inkomen stijgt. Meld wijzigingen in ieder geval tijdig zodat u snel het juiste bedrag krijgt en er geen bedragen teruggevorderd moeten worden.

 

In sommige gevallen zal u een nieuwe aanvraag voor een tegemoetkoming moeten indienen.

Welke wijzigingen melden?

  • Uw inkomen wijzigt of u gaat met pensioen;
  • Uw zelfredzaamheid verandert;
  • Uw gezinssituatie wijzigt.

Een verhuis, overlijden of verandering van burgerlijke staat hoeft u niet te melden. De FOD Sociale Zekerheid wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht.

Hoe aanvragen?

Net zoals bij een eerste aanvraag wordt een aanvraag tot herziening door het OCMW op elektronische wijze overgemaakt aan de FOD Sociale Zekerheid. Contacteer dus een medewerker van het OCMW (Ten Kouter 20).

Hoeveel kost het?

Er worden geen kosten aangerekend.

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
0800 987 99
www.handicap.fgov.be