Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuws infoblad 'de Schakel'

Wat?

Het Denderleeuws infoblad 'de Schakel' is het gemeentelijke informatiemagazine van Denderleeuw en wordt uitgegeven door het gemeentebestuur, onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen. Hierin vindt u artikels over de gemeentelijke dienstverlening, over het uitgebreide verenigingsleven dat Denderleeuw rijk is en over allerlei andere interessante weetjes: het is met andere woorden het ideale kanaal om het reilen en zeilen in Denderleeuw te volgen. 

 

De maandelijkse oplage is momenteel 9000 exemplaren.

 

Cover infobladCover infobladCover infoblad

 

Voor wie?

De Schakel wordt huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van groot-Denderleeuw.

 

Ook oud-inwoners kunnen mits aanvraag een abonnement krijgen op het gemeentelijk informatieblad.

Wanneer?

Het infoblad verschijnt maandelijks, met uitzondering van augustus. Inwoners vinden aan het begin van de maand een exemplaar in hun brievenbus.

 

Als u het infoblad niet ontvangen heeft op de eerste dag van de maand, dan is er waarschijnlijk iets misgelopen met de uitreiking. In dat geval neemt u best contact op met de dienst Communicatie.

Teksten insturen voor het infoblad

De artikels over de gemeentelijke dienstverlening, over het beleid, campagnes en activiteiten worden aangeleverd door de gemeentediensten. 

 

Ook de Denderleeuwse verenigingen en instanties van buiten de gemeente kunnen gratis artikels insturen over hun werking en evenementen zonder commercieel doel. Commerciële activiteiten kunnen enkel in de evenementenkalender vermeld worden of via een advertentie aangekondigd worden (zie hieronder).

De auteurs moeten hun teksten steeds ondertekenen en de gepubliceerde artikels vallen onder hun verantwoordelijkheid. 

De redactie kan steeds artikels weigeren en is vrij om ingezonden teksten in te korten of ter herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud van de auteurs.

 

De artikels moeten uiterlijk op de 1ste van de maand vóór de publicatie van de desbetreffende editie ingediend worden bij de redactie, via e-mail of op een digitale drager (voorbeeld: artikels voor de editie maart moeten ten laatste op 1 februari bezorgd worden aan de dienst Communicatie).

 

Teksten moeten aangeleverd worden als Microsoft Word-documenten. Foto's moeten aangeleverd worden als afzonderlijke jpg-bestanden (dus niet in het Word-document plakken of invoegen!). Let erop dat de foto's van drukkwaliteit zijn (een resolutie van minimum 150 dpi en bij voorkeur 300 dpi) en niet als een kleiner, gecomprimeerde bijlage aan een e-mailbericht toegevoegd worden. 

Adverteren in het infoblad

Handelaars en verenigingen kunnen tegen betaling een advertentie publiceren in het informatieblad. Handelaars kunnen enkel adverteren aan het algemene tarief, voor verenigingen is er een speciaal gunsttarief. De tarieven werden door de gemeenteraad vastgelegd in een retributiereglement. U kunt hier ook een handig overzicht raadplegen met alle tarieven, formaten en abonnementstypes.

 

Ook de advertenties moeten ten laatste op de 1ste van de maand vóór de publicatie van de desbetreffende editie ingediend worden bij de dienst Communicatie, via e-mail of op een digitale drager (voorbeeld: voor de editie maart moeten nieuwe advertenties of aanpassingen aan een vorige advertentie dus uiterlijk op 1 februari bezorgd zijn).

 

Advertenties moeten drukklaar aangeleverd worden in een van de volgende bestandsformaten: pdf, eps, ai, jpg, tiff.

'Drukklaar' betekent dat de advertentie volledig opgemaakt is en dat de exacte afmetingen van het gekozen advertentieformaat gerespecteerd zijn (deze afmetingen zijn terug te vinden in het tarievenoverzicht). 

De Schakel in pdf lezen

U kunt het Denderleeuws infoblad 'de Schakel' ook op deze website lezen! Het enige wat u hoeft te doen is het pdf-bestand van de juiste editie downloaden.

U kunt De Schakel ook lezen in een handig doorbladerbare versie op Catalogusnetwerk.be.

 

Let op het auteursrecht: niets uit het Denderleeuws Infoblad mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de toestemming van het college van burgemeester en schepenen.