Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Militiegetuigschrift

Wat?

Het militiegetuigschrift is een attest dat bevestigt wanneer u uw legerdienst hebt vervuld.

Afgeschaft

Hoewel de dienstplicht sinds 1994 is afgeschaft, kon u tot 2006 nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen aanvragen.

Bij Koninklijk Besluit van 14 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2006) werd geregeld dat afgifte van deze militiegetuigschriften geen reden meer hadden om te blijven bestaan. Daarom werd het militiegetuigschrift sindsdien afgeschaft.