Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Reispas

Wat?

De officiële naam voor een reispas is paspoort. Een paspoort is een identiteitsdocument dat volgens internationale normen is vastgelegd.

 

U heeft dit paspoort niet voor alle bestemmingen nodig. Voor een bezoek aan één van de EU-landen volstaat uw gewone identiteitskaart. Een geldig paspoort is vereist voor een reis naar de meeste landen buiten de EU. Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig.

Geldigheidsduur?

Het paspoort is 7 jaar geldig (5 jaar voor minderjarigen). Verlengingen worden niet meer toegestaan. Er worden enkel nog biometrische paspoorten (dit is een paspoort met een chip) afgeleverd.

 

Ga nauwkeurig de geldigheidsduur van uw paspoort na. Verschillende landen eisen dat het paspoort nog een ruime periode geldig is na verblijf op hun grondgebied. Doe daarom navraag bij de ambassade van het land dat u gaat bezoeken.

Wie?

Voor Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand. U dient zich persoonlijk aan te bieden, want u moet uw handtekening plaatsen op het aanvraagdocument. Deze handtekening wordt gescand voor het paspoort.

Wat meebrengen?

 • 1 recente kleurenpasfoto met als achtergrond een lichte eenvormige kleur. Deze moet voldoen aan de vereisten zoals die opgelegd zijn door de FOD Binnenlandse Zaken (zie fotomatrix);
 • uw identiteitskaart;
 • eventueel een oud paspoort of bewijs van verlies.

Hoeveel kost het?

 • Normale procedure:
  De wachttijd is ongeveer 10 werkdagen.
  Meerderjarig: 78 euro
  Minderjarig: 41 euro
 • Spoedprocedure:
  Indien u sneller over een paspoort wil beschikken, is er een wachttijd van 1 werkdag (indien aangevraagd voor 15 uur). Uiteraard worden hiervoor extra kosten aangerekend.
  Meerderjarig: 247 euro
  Minderjarig: 210 euro

Noodprocedure om humanitaire redenen?

Moet u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland vertrekken? Dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen.

 

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 02 501 81 11.

Meer info

Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vindt u per land van bestemming al de nodige informatie terug: vereiste documenten, veiligheidsvoorschriften, vaccinaties en gezondheidsadviezen, ambassades, ...

Visum

Informeer tijdig of u een visum nodig heeft bij uw reisbureau, het gemeentebestuur of de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Burgerlijke stand
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 670
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren