Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Erkenning van een kind

Wat?

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader/meemoeder het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader/meemoeder geregistreerd.


De erkenning kan gebeuren:

  • voor de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorte.

Er wordt dan door de dienst Burgerlijke Stand een erkenningsakte opgesteld.

Tijdstip van erkenning?

Vóór de geboorte van het kind
De ouders komen samen langs en brengen volgende documenten mee: beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog, met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum. De toestemming van de moeder is noodzakelijk.
Aan de toekomstige ouders worden twee afschriften van de erkenningsakte meegegeven. Eén exemplaar kan gebruikt worden om het kraamgeld al aan te vragen (bij de dienst kinderbijslag). Het andere document wordt gebruikt bij de geboorteaangifte (het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet).

 

Bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd)
De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en aangifteformulier geboorte (model I) mee. De toestemming van de moeder is noodzakelijk.

 

Na de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd)
De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten, de geboorteakte van de persoon die het kind erkent en een afschrift van de geboorteakte (indien het kind niet in Denderleeuw is geboren) mee.


Vooraleer het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, moet enkel de moeder toestemmen. Als het kind erkend wordt in de leeftijd begrepen tussen 12 en 18 jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen. Als het kind meerderjarig is moet enkel het kind zelf toestemmen.

Hoeveel kost het?

Aan het opmaken van een erkenningsakte zijn geen kosten verbonden.
Een uittreksel wordt gratis afgeleverd.