Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst Burgerlijke Stand beperkt zich tot het overschrijven van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Wilt u een kind adopteren?

Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties is (zijn) de kandidaat-adoptant(en) verplicht de voorbereiding te volgen die door de bevoegde gemeenschap wordt verstrekt.


Voor meer informatie kunt u zich als kandidaat-adoptant wenden tot de portaalsite van België.

Vormen van adoptie?

In België bestaan twee vormen van adoptie:

 • de volle adoptie;
 • de gewone adoptie.

Binnenlandse adoptie

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. In het gemeentehuis (dienst Burgerlijke Stand) van uw woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar uw gemeentehuis. Hiervoor moet u zelf geen stappen ondernemen.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kunt u de adoptiebeslissing in het gemeentehuis (dienst Burgerlijke Stand) van uw woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat u ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Voor de documenten waar geen legalisatie voor vereist is, is een apostille voldoende. Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Consulaire attesten:

 • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
 • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).

Hoeveel kost het?

De overschrijving van de beslissing is gratis.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Burgerlijke stand
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 670
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren