Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor personen jonger dan 21 jaar

Wat?

Gemeente Denderleeuw verleent een mantelzorgtoelage aan personen die thuiszorg bieden aan een zorgbehoevende inwoner van de gemeente die jonger is dan 21 jaar.

Voor wie?

De toelage is er voor de mantelzorger. Deze persoon neemt de zorg op zich en is op hetzelfde adres gedomicilieerd als de zorgbehoevende. 

 

De zorgbehoevende persoon moet:

  • een inwoner van Denderleeuw zijn;
  • bij de aanvraag jonger dan 21 jaar zijn;
  • zorgbehoevend zijn. Dit wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd kan uitvoeren. Een blijvende hulp is hierdoor noodzakelijk.

Het bedrag van de toelage?

  • De mantelzorgtoelage bedraagt 250 euro per jaar, per zorgbehoevende.
  • De toelage wordt beperkt tot 125 euro indien de zorgbehoevende deels in een instelling verblijft of niet het volledige kalenderjaar maar wel 6 maand in de gemeente verbleef.

Hoe aanvragen?

U kan het aanvraagformulier en het attest dat de school of instelling moet invullen downloaden of deze documenten verkrijgen op het OCMW (Ten Kouter 20 in Denderleeuw). In het OCMW kan u geholpen worden met het invullen van de aanvraag.

 

Bij het aanvraagformulier moet u volgende documenten voegen:

  • een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid waarin het aantal punten en het percentage handicap beschreven staat of een bewijs waaruit blijkt dat een toeslag bij de kinderbijslag ontvangen wordt ten gevolge van de aandoening van het kind;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de domiciliëring, inwoning en gezinssamenstelling van de aanvrager blijkt;
  • een bewijs van de instelling waar de zorgbehoevende verblijft waarin verklaard wordt dat de zorgbehoevende op regelmatige tijdstippen thuis verzorgd wordt (vb. 's avonds, tijdens het weekend, tijdens vakanties,...).