Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag standplaats kermisattracties

Uitbaters van kermisattracties kunnen een standplaats voor de kermissen op ons grondgebied aanvragen via de dienst Vrije Tijd.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug in het kermisreglement.

Procedure

Uiitbaters van kermisattractiesszaken moeten minimum 1 maand voor de kermisactiviteit hun aanvraag indienen bij de dienst Vrije Tijd via het specifieke aanvraagformulier.

 

Na onderzoek van de aanvraag worden de standplaatsen toegewezen door het college van burgemeester en schepenen, hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. 

 

Meer informatie over de praktische organisatie vindt u terug in het kermisreglement.

Tarieven 

De tarieven voor een standplaats zijn vastgesteld in het retributiereglement op standplaatsen voor kermisattracties.