Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en/of het verhuren van voertuigen met bestuurder

Wat?

De belasting is gevestigd op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst en/of het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd en ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning.

Wat kost het?

De belasting is vastgesteld op 250 euro per jaar en per voertuig vermeld in de vergunning.

Praktisch

Vooraleer de activiteit van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder kan uitgeoefend worden, moet een vergunning aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur stelt hiervoor een aangifteformulier ter beschikking