Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Klachten over de dienstverlening

Het gemeentebestuur en zijn ambtenaren streven steeds naar de best mogelijke dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een klacht indienen.

Aarzel niet. Via ons klachtenbehandelingssysteem willen we namelijk onze dienstverlening nog verbeteren.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het gemeentebestuur klaagt over

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie (door een ambtenaar of mandataris);
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze (door een ambtenaar of mandataris);
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie (door een ambtenaar of mandataris).

Wat is een klacht niet?

 • Vragen om informatie.
 • Meldingen (b.v. een defect aan het wegdek, foutieve gegevens in een publicatie, enz.).
 • Beroepen of bezwaren. Hiervoor zijn er specifieke procedures.
 • Bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen.
 • Klachten over de lokale politie, intercommunales, samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert. Deze klachten worden doorgestuurd naar de respectieve instanties.
 • Anonieme klachten.

Klacht indienen

Een klacht kan je indienen op de volgende manieren:

 • online via de meldingskaart (selecteer rubriek: 'Klacht over de dienstverlening')
 • persoonlijk aan het onthaal of loket
 • schriftelijk via e-mail of brief 

Procedure

 • Alle klachten worden centraal behandeld door onze klachtencoördinator. Heb je een klacht ingediend, dan krijg je binnen de 10 dagen schriftelijk de melding of de klacht al dan niet ontvankelijk is en waarom.
 • Binnen 45 dagen na ontvangst van de klacht, krijg je dan een brief met de melding of de klacht al dan niet gegrond is, waarom en een eventuele oplossing.

>> Bekijk de hele procedure (pdf).

Een klacht kan je indienen op de volgende manieren:

 • online via de meldingskaart (selecteer rubriek: 'Klacht over de dienstverlening')
 • persoonlijk aan het onthaal of loket
 • schriftelijk via e-mail of brief 

Procedure

 • Alle klachten worden centraal behandeld door onze klachtencoördinator. Heb je een klacht ingediend, dan krijg je binnen de 10 dagen schriftelijk de melding of de klacht al dan niet ontvankelijk is en waarom.
 • Binnen 45 dagen na ontvangst van de klacht, krijg je dan een brief met de melding of de klacht al dan niet gegrond is, waarom en een eventuele oplossing.

>> Bekijk de hele procedure (pdf).