Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie inzake het gebruik van het containerpark

Wat?

De retributie is gevestigd op de inzameling van diverse soorten afval op het containerpark.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het containerpark.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op:

  • 0,05 euro/kg voor de globaal aangebrachte hoeveelheid tot 2.000 kg;
  • 0,10 euro/kg voor de globaal aangebrachte hoeveelheid van 2.001 tot 5.000 kg;
  • 0,20 euro/kg voor de globaal aangebrachte hoeveelheid boven 5.000 kg;

Volgende kortingen worden toegestaan:

  • aan de gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Denderleeuw: een gratis fractie per kalenderjaar van 100 kg;
  • aan elke aanbrenger die enkel recycleerbare materialen aanbrengt: 10 % van de te betalen som.

Praktisch

De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald aan de hand van twee wegingen. Een eerste maal bij het binnen rijden, een tweede maal bij het buiten rijden. Het verschil tussen de eerste en tweede weging is de grondslag van de retributie.
De retributie dient betaald te worden voor het verlaten van het containerpark in handen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband ILvA, die voor de gemeente het containerpark uitbaat.