Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Uittreksel uit geboorteakte

Wat?

Na de aangifte van een geboorte wordt een geboorteakte opgemaakt en ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.


Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst en bevat enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, geboorteplaats en -datum.

Procedure? 

U kan een uittreksel van een geboorteakte van uzelf of aanverwanten aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats. 

 

In Denderleeuw kunt u bij de dienst Burgerlijke Stand dus enkel een uittreksel uit de geboorteakte aanvragen van geboorten die in Denderleeuw aangegeven en geregistreerd zijn!  

Ook personen die niet in België geboren zijn maar waarvan de akte in Denderleeuw werd overgeschreven, kunnen een uittreksel uit de geboorteakte verkrijgen.

 

Opgelet: de personen van wie de geboorte, het huwelijk, de echtscheiding of het overlijden in een andere gemeente werd geregistreerd moeten een uittreksel uit de akte opvragen in de gemeente van registratie.

 

Hoeveel kost het?

Een uittreksel of een afschrift van een geboorteakte is gratis.