Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op de tweede verblijven

Wat?

De belasting is gevestigd op tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Wat kost het?

De belasting is vastgesteld op 250 euro per tweede verblijf en per jaar.

Praktisch

De belastingsschuldigen zijn ertoe gehouden jaarlijks een aangifte in te dienen bij het gemeentebestuur op een daartoe voorschreven aangifteformulier.