Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op nachtwinkels

Wat?

De belasting is gevestigd op de uitbating van een nachtwinkel op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel, onafgezien of de maatschappelijke zetel in de gemeente gelegen is.

Wat kost het?

Er is een éénmalige openingsbelasting van 6.000 euro, en deze is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gezien als een nieuwe handelsactiviteit.

Daarnaast is er een jaarlijkse belasting die is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel.

Praktisch

De eigenaar van de handelszaak moet voorafgaandelijk aan elke economische activiteit hiervan aangifte doen.
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde periode teruggestuurd moet worden.