Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op leemwinning

Wat?

De belasting is gevestigd op de ontginning van leem op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbaters van leemwinningen die op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen, onafgezien of hun maatschappelijke zetel in de gemeente gelegen is.

Wat kost het?

De belasting is vastgesteld op 0,25 euro/ton.

Praktisch

De belastingplichtige moet ten laatste twee werkdagen vóór de ontginning het gemeentebestuur op de hoogte brengen van:

  • de locatie van de ontginning;
  • de vermoedelijke hoeveelheid;
  • het tijdstip van de ontginning.

Verder dient de belastingplichtige uiterlijk twee werkdagen na de ontginning aangifte te doen van de werkelijk ontgonnen tonnage.