Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Algemene Gemeentelijke Belasting (AGB)

Wat?

De Algemene Gemeentelijke Belasting (AGB) is een jaarlijkse forfaitaire belasting voor alle gezinnen ingeschreven in de gemeente.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door ieder(e) gezin/alleenstaande dat/die op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Denderleeuw.

Wat kost het?

De belasting bedraagt 100 euro per jaar en per gezin.

Vermindering

Voor bepaalde categorien van belastingplichtigen wordt een vermindering van 65,00 € toegekend. Dit zijn:

  • gezinshoofden die op 1 januari van het aanslagjaar recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut);
  • gezinshoofden die op 1 januari van het aanslagjaar recht hadden op een leefloon (maatschappelijke integratie).
De toelage kan verkregen worden door ons een attest van uw ziekenfonds of een attest van het OCMW te bezorgen waarin bevestigd wordt dat u op 1 januari van het aanslagjaar recht had op een tegemoetkoming.

Praktisch

De belasting wordt ingekohierd op naam van het gezinshoofd (referentiepersoon in het bevolkingsregister op 1 januari van het aanslagjaar) als alle gezinsleden de belasting hoofdelijk en solidair verschuldigd zijn.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar op basis van de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

Vaak gestelde vragen

  • Ik ben verhuisd na 1 januari, moet ik dan nog betalen? JA, de spildatum is 1 januari van het aanslagjaar. Op de nieuwe woonplaats zal er geen belasting moeten betaald worden. 
  • Kan de belasting gesplitst worden want ik woonde slechts 4 maand in Denderleeuw? NEEN, de belasting is niet deelbaar. Op de nieuwe woonplaats zal er geen belasting moeten betaald worden. 
  • Kan ik een toelage krijgen? JA, zie punt 'Vermindering'.
  • Kan ik een afbetalingsplan krijgen? JA, gelieve hiervoor contact op te nemen met de financiële dienst van het gemeentebestuur.
  • Kan ik bezwaar indienen? JA, bezwaar kan ingediend worden 3 maand na de verzending van het aanslagbiljet. De bezwaarprocedure staat beschreven op de achterzijde van het aanslagbiljet.