Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op de aanvoer, vernietiging en/of verwerking van dieren, slachtafval, kadavers, bloed en haar

Wat?

De belasting is gevestigd op het aanvoeren en/of verwerken van slachtafval, kadavers, bloed en haar op het grondgebied en op het aanvoeren, doden en/of vernietigen van niet voor menselijke consumptie bestemde dieren op het grondgebied.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de uitbaters van de inrichtingen die slachtafval, kadavers, bloed en haar aanvoeren en/of verwerken.

Wat kost het?

  • 1,25 € per aangevoerde ton kadavers/slachtafval dat verwerkt wordt;
  • 1,25 € per aangevoerde ton niet voor menselijke consumptie bestemde dieren;
  • 2,50 € per aangevoerde ton bloed dat verwerkt wordt;
  • 2,50 € per aangevoerde ton haar dat verwerkt wordt.

Praktisch

De belastingplichtige is verplicht om binnen de 30 dagen na het verstrijken van elk verlopen kwartaal een aangifte in te dienen van de belasting verschuldigd voor het voorgaande kwartaal.