Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stedenbouwkundig uittreksel

Wat? 

Een stedenbouwkundig uittreksel is een informatief afschrift met de gegevens over een onroerend goed uit het plannenregister en het vergunningenregister

Tegen vergoeding kan iedereen een stedenbouwkundig uittreksel opvragen. 

Hoe aanvragen?

Voor uw schriftelijke aanvraag kan u het aanvraagformulier (pdf) gebruiken.

Omwille van de duidelijkheid vragen wij u ook om een foto van de eigendom of het perceel toe te voegen aan het aanvraagformulier. 

Prijs?

De kostprijs voor een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 30 euro.

 

U dient dit bedrag na uw aanvraag te betalen via overschrijving op het rekeningnummer 091-0173841-46 het gemeentebestuur van Denderleeuw, met vermelding: naam aanvrager en ligging goed (perceel straat, enz.).

Pas na ontvangst van dit bedrag, wordt het gevraagde stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 30 dagen.