Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Planologisch attest

Wat is een planologisch attest? 

Een overheid die een omgevingsvergunning verleent, baseert zich hierbij op de geldende bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Hierdoor is het uitbreiden of herbouwen van een bedrijf niet altijd evident. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden wanneer het een loods wil bijbouwen op een aanpalende grond die in een andere bestemming ligt, of wanneer het een parking of toegangswegen wil aanleggen.

 

Soms kan het nuttig zijn om de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat een bepaald bedrijf haar ruimtelijke ambities kan realiseren. Maar dit kan enkel na een grondige evaluatie van de te verwachten ruimtelijke impact. Door een planologisch attest aan te vragen kunt u, als bedrijf, een dergelijke evaluatie aanvragen.


Als uw dossier ontvankelijk blijkt, krijgt u op een redelijke termijn een planologisch attest waarin de bevoegde overheid (dit kan de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest zijn, afhankelijk van de concrete situatie) zich uitspreekt over de ruimtelijke wenselijkheid van het plan dat u heeft voorgesteld.

Meer informatie?

Op de website van de Vlaamse overheid vindt u hieromtrent meer informatie.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren