Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Wat?

Op basis van de ingediende aangifte in de personenbelasting zal de federale administratie een (federale) basisbelasting berekenen. Bovenop deze belasting wordt het gemeentelijke percentage berekend en geïnd door diezelfde administratie. Dit bedrag wordt na inning doorgestort aan het gemeentebestuur.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Wat kost het?

De belasting wordt vastgesteld op 7% op het volgens art. 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) berekende gedeelte van de personenbelasting dat aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar.

Praktisch

De gehele invorderingsprocedure gebeurt door de administratie van de directe belastingen. Het gemeentelijk aandeel wordt apart aangeduid op het jaarlijks (federaal) aanslagbiljet inzake personenbelasting.