Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuw formaliseert taskforce domiciliefraude

De gemeente Denderleeuw voert sinds twee jaar een strijd tegen het fenomeen domiciliefraude. Hiervoor werd samen met het OCMW, de lokale politie, de sociale huisvestingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen een taskforce opgericht om informatie uit te wisselen en tot een doelgerichte aanpak van domiciliefraude te komen. Ook het parket, de arbeidsauditeur en Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht hebben mee het samenwerkingsprotocol onderschreven. Het samenwerkingsverband werd op de gemeenteraad van 6 februari en de OCMW-raad van 11 januari geformaliseerd.Samen met het OCMW, de lokale politie, de sociale huisvestingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek  en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen pakt de gemeente Denderleeuw sinds twee jaar domiciliefraude strenger aan. Met de verschillende lokale actoren werd een taskforce opgericht. Ook het parket, de arbeidsauditeur en Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht hebben mee het samenwerkingsprotocol onderschreven. Doelgerichte acties zullen samen worden uitgevoerd van zodra een van de actoren in dit samenwerkingsverband signalen van domiciliefraude opvangt.

 

Zo signaleert de politie wanneer personen niet langer hun hoofdverblijfplaats hebben op hun adres van inschrijving of wanneer personen op een bepaald adres verblijven zonder te zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. De sociale instellingen hebben hierin een toezichthoudende rol. Zij gaan na of de sociale voordelen die een cliënt heeft, overeenstemmen met de sociale situatie. Indien dit niet zo is, is er sprake van misbruik. De samenwerking tussen de actoren verloopt vlot.

 

Het gemeentebestuur gelooft sterk in de noodzaak aan een goed gecoördineerde fraudebestrijding. In 2017 werden in totaal 343 controles uitgevoerd op vraag van de gemeente, OCMW of de sociale huisvestingsmaatschappijen. Personen plegen domiciliefraude omwille van verschillende redenen. Zo kan het zijn dat een burger zijn of haar hoofdverblijfplaats hier vestigt, maar hier niet effectief woont, een woning niet aangeeft of een gehuurd pand onderverhuurt om een grotere uitkering of een extra inkomen te verkrijgen. We willen dat gemeenschapsmiddelen gaan naar de mensen die het effectief nodig hebben.

 

Fotomoment ondertekening samenwerkingsprotocol domiciliefraude

Geplaatst op woensdag 11 april 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.