Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Site achter E5 Mode krijgt nieuwe bestemming

Het gebied ter hoogte van E5 Mode (Steenweg N405) in Denderleeuw wordt herbestemd. In het gewestplan werd deze zone bestemd als KMO-zone. Hierachter bevindt zich een interessant open ruimte gebied. Op vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen ging het gemeentebestuur van Denderleeuw akkoord met het herbestemmen van deze zone. De provincie zal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken, wat het gewestplan vervangt en ook een weerspiegeling is van de huidige realiteit van de site. Wie wil, kan vanaf 2 oktober de startnota raadplegen en op 12 okotber naar het infomoment komen. Van 9 tot 13 oktober loopt er ook een infotentoonstelling in het administratief centrum.De startnota ligt ter inzage in:

 • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • het gemeentehuis van Denderleeuw, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw.

 

Gedurende de periode van de raadpleging kunnen reacties schriftelijk ingediend worden: 

 • per post: Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
 • per e-mail: procoro@oost-vlaanderen.be
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs in:
   • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
   • het gemeentehuis van Denderleeuw, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw.

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.


Infomoment en infotentoonstelling


Er is een infomoment (12 oktober om 18.30 uur in zaal De Schiptrekker van het gemeentehuis) en een infotentoonstelling (van 9 oktober t.e.m. 13 oktober) over het plan in het gemeentehuis van Denderleeuw.


Meer info

Bekijk de startnota en ander documenten op http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/uitvoeringsplan/actu_prov_rup/raadpleging_startnota/denderleeuw/index.cfm 

 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het gemeentebestuur van Denderleeuw en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Dienst Ruimtelijke Planning

PAC, W. Wilsonplein 2

9000 Gent

Tel. 09 267 78 89

Mail: ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

 

RUP E5 mode

    Bron: provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op dinsdag 26 september 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.