Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuw schakelt versnelling hoger met integrale visie op integratie

De afgelopen jaren kende de gemeente een snel veranderende bevolkingssamenstelling, wat uiteraard een impact heeft op het sociale weefsel. Het bestuur speelt daar nu op in en presenteert een duidelijke visie op integratie. Naast een pak andere maatregelen, zal er vooral gefocust worden op een gemeentelijk onthaalbeleid, waar ook de nodige middelen voor worden vrijgemaakt.Denderleeuw werd de voorbije jaren geconfronteerd met een sterk verhoogde instroom van nieuwe inwoners van vreemde origine. Tussen 2009 en 2015 steeg hun aandeel in de totale bevolking van 11,8 naar 19,8 %, bijna een verdubbeling op 6 jaar tijd. Dit kan vooral verklaard worden door een sterk gestegen instroom vanuit Brussel. De gemeente beschikt namelijk over tal van troeven: een betaalbare woningmarkt, een druk gefrequenteerd treinstation, de nabijheid van de E40, maar evenzeer het uitgebreide vrijetijdsaanbod en kwaliteitsvolle scholen. Dit maakt onze gemeente tot een aantrekkelijke woonplaats voor nieuwkomers. 

 

Deze cijfers hebben uiteraard een impact op het sociale weefsel in de gemeente. Het relatief groot aantal nieuwkomers zorgt voor enige bezorgdheid bij de autochtone inwoners. Enerzijds zijn er een aantal ergernissen die ontstaan uit wederzijds onbegrip. De inwijkelingen zijn niet altijd voldoende op de hoogte van onze gebruiken en brengen vanuit hun cultuur ook eigen gewoonten mee. Daarnaast speelt ook de taal een grote rol. De autochtone bevolking wil uiteraard het Vlaamse dorpskarakter van onze gemeente bewaren.

 

Als gemeente zet Denderleeuw daarom al enkele jaren sterk in op taalpromotie en taalactivering, van essentieel belang met het zicht op inburgering en tewerkstelling. In samenwerking met CVO Pro Aalst bieden we Nederlandse taallessen op verschillende niveaus aan. Het Huis van het Nederlands bepaalt tot welke cursus iemand wordt toegelaten. Het huidige aanbod wordt dankzij de inzet van het gemeentebestuur behouden, zo starten dit najaar opnieuw een zestal cursussen. Het OCMW verplicht ook haar cliënteel om lessen Nederlands te volgen. Andere acties zijn onder andere de deelname aan de Week van de Anderstalige Klant.

 

Nieuwe visie

We willen echter graag een versnelling hoger schakelen. De afgelopen maanden werd dankzij de ondersteuning van het Agentschap Integratie en Inburgering een methodiek op maat uitgewerkt. Voor praktijkvoorbeelden werd aangeklopt bij stad Gent en gemeente Sint-Pieters-Leeuw, die beiden uitstekend omgaan met de thematiek. We stelden een overkoepelende aanpak samen, die ook aansluit bij verschillende doelstellingen uit het meerjarenplan en waarbij alle diensten binnen de gemeente werden betrokken. Het gemeentebestuur wil deze visie op integratie nu helemaal uitrollen en zet daar ook de nodige middelen tegenover.

 

Dit betekent onder meer het ondersteunen van verenigingen in hun vragen rond diversiteit, een actief doelgroepenbeleid, de verdere uitbouw van de interlokale vereniging voor integratie (ADiL) enz. Bovendien zal er vooral worden ingezet op de uitbouw van een gemeentelijk onthaalbeleid. Bedoeling is om nieuwe inwoners bij hun aankomst meteen vast te pakken. We willen hen proactief aanspreken, informeren, motiveren en toeleiden. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor wat we een ‘toeleider’ noemen, een nieuwe functie die dit najaar zal worden ingevuld. Nieuwe inwoners krijgen op die manier onmiddellijk informatie op maat.

 

Scholen als hefboom

Daarnaast wordt ook gefocust op de rol van scholen als motor voor integratie. Scholen worden uiteraard geconfronteerd met een stijgend percentage kinderen uit een anderstalig gezin. De school fungeert steeds vaker als aanspreekpunt en heeft een belangrijke onthaalfunctie. Zo zetten ze sterk in op ouderparticipatie en informele contactmomenten. Ondersteuning van de scholen in de communicatie met ouders vanuit de gemeente is dus zeker een meerwaarde.

 

De gemeente plant dit najaar dan ook de aanwerving van een voltijdse schoolopbouwwerker, die de scholen zal ondersteunen. Zo staat er een uitbreiding van het project ‘School en Ouder’ op het programma. Anderstalige ouders van nieuwe kleuters krijgen uitleg in het Nederlands over hoe de school werkt en over zaken die met hun kind op school te maken hebben. Dit project, dat we afgelopen jaar in samenwerking met Leerpunt startten in basisschool ’t Landuiterke, was een succes en wordt verdergezet in het IKSO en KCD.

 

Het is voor gemeenten niet altijd eenvoudig om te blijven te investeren in integratie, maar het gemeentebestuur wil met deze visie duidelijk een structurele aanpak verankeren in onze dienstverlening en ten volle inzetten op het versterken van de sociale cohesie binnen onze gemeente. Denderleeuw is niet alleen een veelzijdige gemeente, maar ondertussen ook behoorlijk divers. Net daarom zetten we alles op alles zom te zorgen dat de inwoners van Denderleeuw opnieuw gezellig kunnen samenleven.

 

visie op integratie

 

Geplaatst op donderdag 10 augustus 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.