Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Dienst Secretariaat

De dienst Secretariaat heeft in hoofdzaak een coördinerende en ondersteunende functie voor het bestuur, de secretaris en de gemeentediensten.

 

Briefwisseling

Het secretariaat is onder meer belast met de registratie en opvolging van de briefwisseling.

Alle officiële briefwisseling aan het gemeentebestuur moet evenwel gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw. Voor persoonlijke briefwisseling aan de burgemeester, de schepenen of de gemeentediensten vermeldt u best hun naam of dienst op de omslag.

 

Aanvragen

Aanvragen die gericht zijn aan het schepencollege, worden door het secretariaat op het college gebracht. U kunt hier dus toelatingen vragen voor een standplaats op de wekelijkse markt, voor collectes, voor manifestaties op de openbare weg, voor subsidies aan verenigingen...

 

Notulen

Het secretariaat zorgt voor de voorbereiding van de zittingen van gemeenteraad en schepencollege en het opstellen van de dagorde. Nadien gebeurt hier ook de verwerking van de verslagen van deze vergaderingen.
Op het secretariaat kunt u de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad inkijken, nadat ze zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. U kunt de dagorde en het verslag van de gemeenteraad ook terugvinden op de gemeentelijke website. De notulen van de collegezittingen zijn alleen ter inzage voor de gemeenteraadsleden.

 

Inzagerecht in bestuursdocumenten

Het inzagerecht in bestuursdocumenten wordt geregeld door het Decreet betreffende de Openbaarheid van Bestuur. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. U kunt ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, om andere belangen te beschermen. U moet uw aanvraag schriftelijk indienen.

 

Jaarverslag

Jaarlijks brengt het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad verslag uit over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken. Dit verslag ligt ter inzage op het secretariaat.

Contact

Dienst Secretariaat
A. De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 601
fax 053 680 748
e-mail secretariaat@denderleeuw.be
Jacqueline Bustel. 053 640 603e-mail elsy.bus@denderleeuw.be
Corinna Van Den Broecktel. 053 640 657e-mail corinna.vandenbroeck@denderleeuw.be
Jimmy Geeraertse-mail jimmy.geeraerts@denderleeuw.be

Openingsuren

De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:

  Voormiddag  Namiddag Avond 
 maandag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 dinsdag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 woensdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 
 donderdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 18.00 - 20.00 u. 
 vrijdag 9.00 - 12.00 u. gesloten 
 zaterdag gesloten   
 zondag gesloten   

 

Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan. 


Sluitingsdagen

De diensten zijn gesloten op volgende dagen:

 

 maandag 1 januari 2018  Nieuwjaar 

 dinsdag 2 januari 2018  Nieuwjaarsreceptie 
 maandag 26 februari 2018  Carnavalmaandag 
•  maandag 2 april 2018  

Paasmaandag 

• 

 maandag 30 april 2018

  Brugdag
 dinsdag 1 mei 2018Feest van de Arbeid
•  donderdag 10 mei 2018  OLH Hemelvaart 
 vrijdag 11 mei 2018Brugdag

• 

 maandag 21 mei 2018  Pinkstermaandag 
 woensdag 11 juli 2018Feest van de Vlaamse Gemeenschap
•  zaterdag 21 juli 2018  Nationale Feestdag 
 woensdag 15 augustus 2018OLV Hemelvaart
•  maandag 27 augustus 2018  Kermis Denderleeuw 
•  donderdag 1 november 2018  Allerheiligen 
•  vrijdag 2 november 2018  Allerzielen 
 zondag 11 november 2018Wapenstilstand
•  maandag 24 december 2018  Brugdag
 dinsdag 25 december 2018

Kerstmis

•  dinsdag 26 december 2018  

Tweede Kerstdag 

maandag 31 december 2018

Brugdag

 

Er is geen avonddienst op volgende dagen:

 

• donderdag 12 juli 2018
donderdag 19 juli 2018
• donderdag 26 juli 2018
• donderdag 2 augustus 2018
• donderdag 9 augustus 2018
• donderdag 16 augustus 2018 

Routebeschrijving