Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Dienst Huisvesting

In Denderleeuw moet het aangenaam wonen zijn. Daarvoor zijn niet alleen een gezonde leefomgeving of veilige verkeerssituaties van belang, maar ook de kwaliteit van de woningen in onze gemeente. Hierover waakt de dienst Huisvesting.

 

Denderleeuw is een gemeente met vele gezichten. Klein, enorm dichtbevolkt en met een stedelijk karakter. Maar u kunt er eveneens genieten van de ongerepte natuur in de beschermde Wellemeersen of uitblazen in de open landbouwkouter. Duizenden leerlingen lopen hier school en maken van Denderleeuw een echte onderwijsgemeente. En ook sport is prominent aanwezig, met voetbalclub FCV Dender voorop en talrijke andere sportverenigingen in hun voetspoor. Zij kunnen gebruik maken van een uitgebreide sportinfrastructuur. Hoewel Denderleeuw ook wel eens een slaapgemeente van forenzen genoemd wordt, brengt het rijke verenigingsleven dagelijks heel wat leven in de brouwerij. Al deze factoren zorgen ervoor dat het goed wonen is in Denderleeuw. Dat weet de Denderleeuwenaar uit eigen ervaring, maar ook buitenstaanders hebben de positieve kanten van wonen in Denderleeuw ontdekt.

 

Helaas is er ook een keerzijde aan deze medaille: een verhitte woningmarkt. Woning- en grondprijzen swingen de pan uit en zorgen ervoor dat jongeren moeten uitwijken naar goedkopere oorden. Ook huren is onbetaalbaar geworden voor een modaal gezin, laat staan voor sociaal zwakkeren. Kortom: betaalbaar wonen is steeds minder gegarandeerd voor de Denderleeuwenaar. Waardig wonen is nochtans een mensenrecht: iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De dienst Huisvesting van de gemeente Denderleeuw helpt dit recht te verwezenlijken.

 

Hoe pakken we dit aan?
De dienst Huisvesting bekijkt elke vraag vanuit diverse invalshoeken, en komt door actief te luisteren en te informeren tot een zo goed mogelijke oplossing. Via informatie, advies en begeleiding vergroot de huisvestingsambtenaar de zelfredzaamheid van de burger. Deze dienst adviseert en begeleidt mensen, maar verwijst hen ook door naar meer gespecialiseerde diensten.

 

Werken op maat betekent ook helder en begrijpelijk communiceren. De huisvestingsambtenaar doet daarom ook huisbezoeken, indien dit de beste manier lijkt om de problemen objectief vast te stellen.

 

De dienst Huisvesting zorgt er ook voor dat de opgedane ervaringen doordringen tot het beleidsniveau. Zij inspireert het beleid tot structurele verbeteringen, op maat van de bewoners en met aandacht voor de zwakkere doelgroepen.

 

Maar niet alleen de dienst Huisvesting speelt een rol in het huisvestingslandschap. Ook het gemeentelijk beleid is een actieve partner om de woonproblematiek aan te pakken. Het is echter niet evident om als kleine gemeente een structurele woonproblematiek aan te pakken. De schaal waarop de huisvestingsproblemen zich afspelen is heel anders dan in stedelijke gebieden. De problemen zijn minder zichtbaar, minder geconcentreerd en ruimtelijk versnipperd. Daarom steken we in Denderleeuw de koppen bij elkaar in een lokaal woonoverleg: een overleggroep waarin de beleidsverantwoordelijken, de verschillende actoren op het terrein en de welzijnssector samen werken aan een betere aanpak.

Contact

Dienst Huisvesting
Alfons De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 687
fax 053 680 748
e-mail huisvesting@denderleeuw.be

Openingsuren

De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:

  Voormiddag  Namiddag Avond 
 maandag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 dinsdag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 woensdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 
 donderdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 18.00 - 20.00 u. 
 vrijdag 9.00 - 12.00 u. gesloten 
 zaterdag gesloten   
 zondag gesloten   

 

Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan. 


Sluitingsdagen

De diensten zijn gesloten op volgende dagen:

•  zondag 25 december 2016  Kerstdag 
•  maandag 26 december 2016  

Tweede Kerstdag 

 

 zondag 1 januari 2017  Nieuwjaar 

 maandag 2 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie personeel
 maandag 13 maart 2017  Carnavalmaandag 
•  maandag 17 april 2017  Paasmaandag 
•  maandag 1 mei 2017  Feest van de Arbeid 
•  donderdag 25 mei 2017  OLH Hemelvaart 
 vrijdag 26 mei 2017Brugdag

• 

 maandag 5 juni 2017  Pinkstermaandag 
 maandag 10 juli 2017 Brugdag
 dinsdag 11 juli 2017 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
•  vrijdag 21 juli 2017  Nationale Feestdag 
 dinsdag 15 augustus 2017OLV Hemelvaart
•  maandag 28 augustus 2017  Kermis Denderleeuw 
•  woensdag 1 november 2017  Allerheiligen 
•  donderdag 2 november 2017  Allerzielen 
 vrijdag 3 november 2017Brugdag
 zaterdag 11 november 2017Wapenstilstand
•  maandag 25 december 2017  Kerstdag 
•  dinsdag 26 december 2017  

Tweede Kerstdag 

 

Er is geen avonddienst op volgende dagen:

 

• donderdag 13 juli 2017
donderdag 20 juli 2017
• donderdag 27 juli 2017
• donderdag 3 augustus 2017
• donderdag 10 augustus 2017
• donderdag 17 augustus 2017 

Routebeschrijving