Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Dienst Mobiliteit

De mobiliteitsdienst behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie en staat in voor het aanbrengen en het onderhoud van wegmarkeringen en verkeerssignalisatie.

 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de leidraad doorheen de werking van de mobiliteitsdienst. In dit beleidsplan zijn de krijtlijnen uitgezet met als doelstelling: het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het verzekeren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de schade aan natuur en milieu.

 

Het werkterrein van de mobiliteitsdienst is omvangrijk:

 

Verkeerstechnisch

 • Inname openbaar domein (aanvraag van een parkeerverbod).
 • (Wegen)werken die een impact hebben op het verkeer (aanvraag signalisatievergunning, goedkeuring signalisatieplan (omleidingen), parkeerverbod,...).
 • Onderzoek en uitwerken van voorstellen aangaande problemen inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, snelheid van het wegverkeer, parkeren,....
 • Aanvraag tot inrichten van een speelstraat.

Mobiliteit

 • Uitwerking, opvolging en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan met specifieke aandacht voor het voeren van een duurzaam beleid inzake zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders), openbaar vervoer, trage wegen (voet- en wandelpaden, landbouwwegen,...) en een beleid inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu (voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, routes zwaar vervoer, sluikverkeer, organiseren van sensibilisatiecampagnes,...).
 • Uitvoeren van verkeersonderzoek en analyse (verkeers- en kruispunttellingen, parkeertellingen, snelheidsmetingen,...).
 • Uitwerken van een verkeersbeleid (verkeerstechnisch, organisatorisch en planologisch) in samenwerking met de lokale politie.
 • Uitwerking en organisatie van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het basis- en secundair onderwijs.

Parkeren

 • Uitwerking van een duurzaam parkeerbeleid (blauwe zone, pendelparking,...) in overleg met het parkeerbedrijf Optimal Parking Control.
 • Aanvraag en toekenning van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
 • Aanvraag en aflevering van een parkeerkaart voor zelfstandige handelaars (handelaarskaart).

Contact

Dienst Mobiliteit
Alfons De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 655
fax 053 680 748
e-mail mobiliteit@denderleeuw.be

Openingsuren

De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:

  Voormiddag  Namiddag Avond 
 maandag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 dinsdag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 woensdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 
 donderdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 18.00 - 20.00 u. 
 vrijdag 9.00 - 12.00 u. gesloten 
 zaterdag gesloten   
 zondag gesloten   

 

Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan. 


Sluitingsdagen

De diensten zijn gesloten op volgende dagen:

•  zondag 25 december 2016  Kerstdag 
•  maandag 26 december 2016  

Tweede Kerstdag 

 

 zondag 1 januari 2017  Nieuwjaar 

 maandag 2 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie personeel
 maandag 13 maart 2017  Carnavalmaandag 
•  maandag 17 april 2017  Paasmaandag 
•  maandag 1 mei 2017  Feest van de Arbeid 
•  donderdag 25 mei 2017  OLH Hemelvaart 
 vrijdag 26 mei 2017Brugdag

• 

 maandag 5 juni 2017  Pinkstermaandag 
 maandag 10 juli 2017 Brugdag
 dinsdag 11 juli 2017 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
•  vrijdag 21 juli 2017  Nationale Feestdag 
 dinsdag 15 augustus 2017OLV Hemelvaart
•  maandag 28 augustus 2017  Kermis Denderleeuw 
•  woensdag 1 november 2017  Allerheiligen 
•  donderdag 2 november 2017  Allerzielen 
 vrijdag 3 november 2017Brugdag
 zaterdag 11 november 2017Wapenstilstand
•  maandag 25 december 2017  Kerstdag 
•  dinsdag 26 december 2017  

Tweede Kerstdag 

 

Er is geen avonddienst op volgende dagen:

 

• donderdag 13 juli 2017
donderdag 20 juli 2017
• donderdag 27 juli 2017
• donderdag 3 augustus 2017
• donderdag 10 augustus 2017
• donderdag 17 augustus 2017 

Routebeschrijving