Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Overstromingsgevoelige gebieden

In Vlaanderen zijn er verschillende overstromingskaarten beschikbaar. De meest gekende is wellicht de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in het kader van de watertoets.

 

In 2007 werden in verband met de natuurrampenverzekering  de risicozones voor overstromingen afgebakend. In risicozones voor overstromingen kunnen de verzekeringspremies hoger liggen.  Voor nieuwe gebouwen in deze risicozones mag de verzekeraar bovendien de dekking voor overstromingsschade weigeren en hoeft hij zich niet te houden aan de maximumtarieven van het Tariferingsbureau.

 

Omdat de kaart van 2007 verouderd was, zijn nu nieuwe risicozones vastgesteld. Deze nieuwe kaart treedt in werking op 1 januari 2018. Je kan de meest recente kaart van de risicozones in Vlaanderen raadplegen op www.waterinfo.be/watertoets. Zones met een rode kleur op de kaart zijn geschrapt uit de kaart van 2007 (ca. 21.400 ha), paarse zones blijven behouden (ca. 16.270 ha) en blauwe zones zijn nieuw (ca. 6.300 ha). Ten opzichte van de kaart van 2007 is er een netto inkrimping met ongeveer 15.100 ha. 

 

Meer weten over de verschillende overstromingskaarten? Surf dan naar www.watertoets.be

 

logo waterinfo