Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Brandveiligheidstips

Hoe brand voorkomen?

De hulpdiensten interveniëren bij brand. Maar naast het bestrijden van vuur, doen ze ook aan preventie. Het is immers vaak door onvoorzichtigheid of door onwetendheid dat branden ontstaan.

 

Je hebt dus zelf een zekere verantwoordelijkheid: controleer of alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn in je huis om zo goed mogelijk brand te vermijden.

Elementaire voorzorgsmaatregelen

Door een reeks voorzorgsmaatregelen te respecteren kan je brand vermijden:

 • gooi nooit een ongedoofde sigaret in een prullenmand, door een kelderraam of in een rioolput;
 • hou steeds aanstekers, lucifers, bougies en vuurwerk buiten het bereik van kinderen;
 • steek nooit een barbecue aan met brandspiritus en probeer niet om een barbecue opnieuw op gang te brengen met dit product;
 • steek nooit een haard aan met ontvlambare vloeistof zoals benzine of petroleum;
 • ga voorzichtig om met ontvlambare vloeistoffen zoals ether, white-spirit of ontvlekkingsmiddelen en gebruik deze enkel in een goed verluchte kamer;
 • verlucht kamers waar gastoestellen aanwezig zijn;
 • plaats altijd een haardscherm voor je open haard;
 • controleer steeds of de open haard of de kachel uitgedoofd is vooraleer je je huis verlaat.

Voorzorgsmaatregelen in de keuken 

 • Draag geen synthetische kleren wanneer je kookt, want die zijn erg ontvlambaar;
 • laat geen vod of handdoek liggen op een kookplaat of op een gril;
 • zet steeds je elektrische toestellen uit zoals de broodrooster, de oven of de frietketel als je ze niet gebruikt;
 • zorg ervoor dat er altijd iemand bij een warme frietketel is en vervang de olie nadat je de ketel tien keer gebruikt hebt;
 • als een frietketel of braadpan in brand schiet, probeer dan het vuur niet te doven met water. Gebruik een deksel, een onontvlambare deken of een vochtige doek;
 • laat nooit kookpannen achter op het vuur.  

Voorzorgsmaatregelen in de slaapkamer

 • Leg steeds het elektrische deken af vooraleer je gaat slapen;
 • slaap altijd met de deur toe om te vermijden dat je bij brand vergiftigd wordt door giftige rook;
 • rook niet in bed.

Voorzorgsmaatregelen in de badkamer

 • Laat nooit elektrische toestellen in de buurt liggen van het bad of de douche;
 • gebruik geen elektrische toestellen wanneer je een bad neemt of wanneer je handen nat zijn;
 • als je de badkamer inricht of renoveert, hou dan de verlichting, verwarmingstoestellen en stopcontacten uit de buurt van het bad of de douche. 

Voorzorgsmaatregelen rond elektrisch materiaal

 • Vraag steeds raad aan een elektricien alvorens een elektrische installatie aan te brengen of te veranderen;
 • gebruik altijd een verlengdraad van goede kwaliteit en plaats deze nooit onder een deur of een tapijt;
 • gebruik geen domino's, maar wel meervoudige stopcontacten;
 • zorg ervoor dat er een voldoende luchtcirculatie is rond het televisietoestel. De warmte die het toestel afgeeft kan een brand veroorzaken;
 • halogeenlampen met een sterke dichtheid moeten op voldoende afstand van ontvlambare voorwerpen geïnstalleerd worden;
 • schakel alle elektrische toestellen uit wanneer je meer dan een dag afwezig bent;
 • trek het stopcontact van televisie, radio, ... uit bij onweer;
 • plaats geen gevuld glas of vaas op je televisietoestel om een kortsluiting te vermijden;
 • neem regelmatig het stof af van je elektrische toestellen.

Beveilingsmaatregelen

 • Het plaatsen van rookdetectoren: deze kunnen uw leven redden.
  Rookdetectoren installeren in een huis is geen overbodige luxe. Hun scherp geluid waarschuwt je voor brandgevaar. Hoe sneller de brand gedetecteerd wordt, hoe sneller u kunt vluchten. Detectoren verhogen zo uw overlevingskansen.

  Hoe werken de rookdetectoren?
  Rookdetectoren reageren op rook: wanneer de rookconcentratie in de lucht een bepaald niveau overschrijdt, produceren ze een scherp piepend geluid.
  Autonome detectoren werken op batterijen en zijn uitgerust met een knop waarmee je de staat van de batterij kan testen. Wanneer de batterijen moeten vervangen worden, maakt de detector een minder scherp geluid. U kiest het best een officieel erkend merk voor een optimale veiligheid.

  Waar moet u de detectoren installeren?
  Plaats minstens één detector op iedere verdieping van je woning of ten minste in het vertrek waarop de slaapkamers uitgeven.
  U plaatst er best geen in de keuken, de badkamer, de garage of dicht tegen de verwarmingsketel.

  Hoe moet u een detector installeren?
  Bij voorkeur aan het plafond. Op minimum 30cm van hoeken en muren. Ideaal is in het midden van de kamer. In ieder geval plaatst u de detector op een plaats waar iedereen in het huis het geluidssignaal kan horen.

  Hoe moet u de detectoren onderhouden?
  Test de detectoren minstens één keer per maand. Vervang ieder jaar de batterij en reinig het toestel minstens één keer per jaar en stof het volledig af. Haal de batterij er nooit uit (behalve om ze te vervangen). Schilder ook nooit over de detectoren.

 • het opstellen van een evacuatieplan: Zorg dat u een evacuatieplan hebt zodat u snel kunt vluchten
  Giftige rook kan zich zeer snel verspreiden bij een brand in uw huis. Om zo snel mogelijk te kunnen vluchten naar een veilige plaats, is het best om voorzorgsmatreglen te nemen en een evacuatieplan op te stellen.

  Waar moet u op letten bij het opstellen van een evacuatieplan?
  Wanneer u een evacuatieplan opstelt voor je woning, doe dit dan in familieverband, verdieping per verdieping. Alle ramen en deuren moeten duidelijk aangeduid worden op het plan en er moeten minstens twee uitgangen per kamer voorzien worden.

  Eens het plan is uitgewerkt, moet u het testen en hierbij rekening houden met de reële omstandigheden van een brand. Door de rook kunt u immers niet goed zien en niet op een normale manier ademhalen. Oefen dus op het verlaten van het huis met uw ogen dicht terwijl u in een zakdoek ademt. Ten slotte, als u een woning deelt met meerdere personen, waarschuw hen dan op voorhand wanneer u het plan inoefent.

 • Een belastingvermindering als u uw huis beveiligt tegen brand
  Iedere belastingsbetaler (eigenaar of huurder) die een bepaald bedrag uitgeeft om zijn huis te beveiligen, komt in aanmerking voor belastingvermindering.
  Deze vermindering komt neer op 50% van de effectieve uitgave. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2010 - inkomsten 2009 - bedraagt 690 euro.
  Het is verplicht de werken aan je huis te laten doen door een erkende vakman. Dit niet alleen om zeker te zijn van je belastingvermindering, maar in de eerste plaats van een degelijke installatie.

  Welke materiaal geeft recht op belastingvermindering?
  - Poederblussers of blussers met water van 6 kg
  - Automatische brandblussers in plaatsen waar mazoutketels staan
  - Deuren die gedurende een half uur vuurbestendig zijn (tussen de garage en de woning, binnenin de woning, tussen de slaapkamers en de woonkamers, in de plaats waar de verwarmingsketel staat).

Brochures

Brochure: 'Brandpreventie'

Brochure: 'Elektriciteit... speel op zekerheid!'
Hoe reageren bij brand?

Bij brand mag u geen tijd verliezen. Deze praktische tips zullen uw overlevingskansen gevoelig verhogen.

Verwittig de hulpdiensten

 • Aarzel geen seconde en verwittig onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer 100 of 112.
 • Blijf kalm. Wanneer u de hulpdiensten belt, blijf aan de lijn. Het kan enkele seconden duren vooraleer uw oproep de hulpdiensten bereikt.
 • Wanneer u iemand aan de lijn krijgt, is het belangrijk om de volgende drie vragen in gedachte te houden:
   • wie is er aan de lijn? Geef uw naam en adres;
   • wat is er gebeurd? Geef zoveel mogelijk informatie: er is brand, in welke kamer, welke verdieping, hoeveel personen zijn er in gevaar...;
   • waar heeft men hulp nodig? Geef het exacte adres en plaats van het ongeval.

Schuil op een veilige plaats 

 • Als u een evacuatieplan hebt, gebruik dit dan.
 • Ga onmiddellijk naar een uitgang zonder u zorgen te maken over uw persoonlijke bezittigen.
 • Hou u zo dicht mogelijk tegen de grond in gehurkte houding om te vermijden dat u rook inademt.
 • Adem door een zakdoek.
 • Sluit alle ramen en deuren.
 • Vooraleer u een deur opent, controleer of die warm heeft en of er rook via de kieren naar buiten komt. Indien dit het geval is, mag u de deur niet opendoen omdat de vlammen achter de deur te sterk kunnen zijn; zoek in dit geval een andere uitgang.
 • Spreek op voorhand buiten een vaste verzamelplaats af, zo kunt controleren of iedereen buiten is geraakt.

Als u niet kunt vluchten

Wat doet u als u geen uitgang vindt?  

 • Trappen en gangen die bevangen zijn door rook zijn geen veilige evacuatieroutes.
 • Neem de lift niet.
 • Sluit de deuren tussen u en de brandhaard.
 • Blijf in een kamer die niet in vuur en vlam staat of waar geen rook is en blijf kalm.
 • Stop de onderkant van de deuren dicht met een bij voorkeur natte doek.
 • Steek het licht aan om goed te kunnen aangeven waar u bent.
 • Maak uw aanwezigheid kenbaar aan het raam door te roepen en hevig te zwaaien.
 • Indien mogelijk, koel de deur af met water.
 • Zorg ervoor dat alles wat in brand kan schieten zover mogelijk van de deur verwijderd is.
 • Ga zitten of op de grond liggen als de rook de kamer binnendringt. De rook stijgt immers op, zodat de inadembare lucht boven de vloer hangt.

Brochure

Brochure: 'Brand: waarschuwen en reageren'

 

 

 

Eerste hulp bij brandwonden

Met de juiste eerste hulp bij brandwonden kunt u levens redden en onnodige pijn en problemen voorkomen.

 

Lees dus zeker deze brochure: 'Eerste hulp bij brandwonden'. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.brandwonden.be