Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vergaderkalender OCMW-raad

De OCMW-raad vergadert normaal maandelijks op de tweede donderdag van de maand.

De openbare zitting begint in principe telkens om 20.00 uur in de raadzaal van het OCMW. 

 

De vergaderkalender voor 2017:

 • donderdag 12 januari
 • donderdag 09 februari
 • donderdag 09 maart
 • donderdag 13 april 
 • donderdag 11 mei
 • donderdag 08 juni
 • donderdag 13 juli
 • donderdag 10 augustus
 • donderdag 14 september
 • donderdag 12 oktober
 • donderdag 09 november 
 • donderdag 14 december

 

Wijzigingen in de kalender worden hier tijdig aangekondigd. 

 

 

>> Bekijk hier de dagorden en verslagen van de raadszittingen.