Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod (vergunning inname openbaar domein)

Wat?

Een vergunning inname openbaar domein is een toelating dat een voorbijgaande, plotse of gelegenheidstoestand regelt. Deze vergunning wordt afgeleverd wanneer u als particulier een (parkeer)ruimte op de openbare weg wenst vrij te houden vóór de woning of een perceel. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, verhuiswagen (+ lift), aanhangwagen of bouwmaterialen. Een vergunning inname openbaar domein wordt eveneens afgeleverd wanneer u als particulier een deel van het voetpad en/of fietspad wenst in te nemen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, stelling of ladder.

 

In beide gevallen is het verplicht dat u een vergunning inname openbaar domein aanvraagt bij uw gemeentebestuur. Deze vergunning geeft u enerzijds toelating om een bepaalde ruimte van de openbare weg in te nemen en anderzijds regelt deze vergunning specifieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de andere weggebruikers (bv. beschermnetten, verlichting en verkeerskegels).

Voor wie?

Een vergunning inname openbaar domein kan aangevraagd worden door een particulier of door een private onderneming. In beide gevallen gelden enkele randvoorwaarden. Afhankelijk van de straat waar het openbaar domein wordt ingenomen, wordt een tijdsbeperking opgelegd. Dit gebeurt omwille van verkeerstechnische redenen of in het kader van evenementen. In specifieke omstandigheden kunnen bijkomende randvoorwaarden worden opgelegd. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container op de openbare weg. In dergelijk geval wordt u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht. Deze randvoorwaarden zullen eveneens vermeld worden op de vergunning tot inname van het openbaar domein.

 

Opgelet: uw gemeentebestuur staat enkel in voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie met betrekking tot het stilstaan en parkeren (parkeerverbod) ter hoogte van de inname van het openbaar domein. Alle verkeerssignalisatie tot signaleren van hindernissen en belemmeringen op de openbare weg, dient te worden geplaatst door de uitvoerder van de werken.

Hoe aanvragen?

Een vergunning inname openbaar domein kan u aanvragen bij de dienst Mobiliteit. Dit kan rechtstreeks bij de dienst, telefonisch, via fax of e-mail. Iedere aanvraag dient minstens één week vóór aanvang van de activiteiten aangevraagd worden.

Welke informatie is noodzakelijk?

Volgende informatie is nodig om een vergunning te kunnen opmaken:

  • Naam, adres, postcode en gemeente van de aanvrager.
  • Adres waar de inname van het openbaar domein is gelegen.
  • Periode waarop de inname van het openbaar domein betrekking heeft.
  • Hoedanigheid waar de vergunning betrekking op heeft (bv. container, stelling, verhuiswagen, ...).
  • Lengte en de breedte van de inname.

Hoeveel kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag, noch aan het plaatsen van de verkeerssignalisatie met betrekking tot het stilstaan en parkeren.