Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Hemelwaterinstallatie

Bij elke nieuwbouw en vernieuwbouw is de aanleg van een hemelwaterinstallatie (hemelwaterput en/of infiltratievoorziening) verplicht. Hiervoor wordt dan ook geen gemeentelijke premie toegekend.


In bepaalde niet-vergunningsplichtige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie echter wel een premie aanvragen. Informeer u hierover bij de afdeling Grondgebiedzaken.

U kan hier alvast het subsidiereglement en het aanvraagformulier bekijken of downloaden.