Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag school- en studietoelage

Wat is een school- of studietoelage?

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.
De leerling of student moet les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Wie kan een toelage krijgen?

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?

Hoe kunt u een aanvraag doen?

U kunt de formulieren invullen:

  • via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming;
  • op het secretariaat van de (hoge)school of universiteit;
  • bij de studentenvoorzieningen van de universiteiten of hogescholen.

Wie mag de aanvraag invullen?

Deze aanvraag mag worden ingevuld:

  • door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet;
  • door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student. 

Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult één van beiden deze aanvraag in.

 

Door de invoering van het gezinsdossier dient u voortaan slechts één aanvraagformulier voor alle kinderen van uw gezin in te vullen. Dit heeft als voordeel dat u minder gegevens moet invullen in een gezamenlijk aanvraagformulier voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Ook bijkomende documenten dient u maar éénmaal bij te voegen.

Wanneer moet uw aanvraag ingediend zijn?

Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan u de uiterste aanvraagdatum raadplegen.

Meer info

Gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700

www.studietoelagen.be - Hierop vindt u ook een lijst met zitdagen per provincie.

Afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel