Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Klimaatgezonde gemeente

Logo Klimaatgezond Zuid-Oost-VlaanderenDenderleeuw engageert zich samen met 12 buurgemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Daarom zullen zij een ambitieus actieplan uitwerken voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo willen ze de CO2-uitstoot op het volledige grondgebied met 40% verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarnaast nemen zij ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten. Dat willen zij samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers.

 

Om hun engagement kracht bij te zetten ondertekenden de 13 gemeenten op 27 januari 2017 samen het Europese Burgemeestersconvenant. Dit is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om ook op hun grondgebied de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Met deze nieuwe ondertekening zit drie kwart van de Oost-Vlaamse gemeenten op de boot van het Burgemeestersconvenant.

 

In Denderleeuw willen we onder meer inzetten op duurzame verplaatsingen. En daarbij dan denken we in de eerste plaats aan fietsers en voetgangers. Nu al wordt bij elke heraanleg van een straat gekeken op welke manier het fietscomfort verhoogd kan worden. Door de aanleg van bredere fietsstroken bijvoorbeeld. Of, eenvoudig maar wel doeltreffend, door de installatie van fietspompen aan een groot aantal publieke gebouwen.

Al die maatregelen zullen passen in het actieplan dat Denderleeuw samen met de verschillende partners in dit project zal opstellen. De doelstelling om de CO2-uitstoot met 40% terug te dringen tegen 2030 op ons grondgebied is ambitieus, maar het is een uitdaging die we met veel overtuiging en enthousiasme aangaan.

Afwachten is geen optie

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al goed voelbaar. We worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval.

In Zuid-Oost-Vlaanderen is erosie op landbouwgronden een gekend probleem, en dat zal onder invloed van de klimaatverandering nog toenemen. Hoog tijd voor actie dus!

 

In referentiejaar 2011 werd in de 13 gemeenten en steden 959.000 ton CO2 uitgestoten, waarvan:

 • 42% afkomstig van woningen
 • 34% te wijten aan transport (voornamelijk op autosnelwegen)
 • 12,5% afkomstig van diensten en handel
 • 8,5% te wijten aan industrie
 • 3% afkomstig van landbouw

De nodige energie hiervoor, meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, wordt bijna volledig geïmporteerd uit het buitenland. Dit maakt onze regio energie-afhankelijk.

 

Om de toekomstige generatie te vrijwaren van hoge klimaatkosten slaat Denderleeuw samen met 12 buurgemeenten de handen in elkaar. We willen nog meer inzetten op energie-efficiëntie en investeringen in hernieuwbare energie. Daarvoor wordt een regionale klimaatvisie en -strategie uitgewerkt. Zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden uit de regio zullen daarbij betrokken worden. 

Groepsaankoop elektrische wagens

 

Wil voordelig en ecologisch rijden met de wagen van de toekomst ? Grijp dan nu je kans ! Vzw Bea organiseert i.s.m. Zero Emission Solutions een groepsaankoop elektrische wagens, meer bepaald de Renault Zoë en Kangoo-e. Dankzij de bedongen korting, samen met de Vlaamse premie, boek je een totaal voordeel van maar liefst 26 % (afhankelijk van het model). Bovendien is een elektrische wagen ook nog goedkoper in gebruik. Meer info en inschrijven via de webite vzw Bea.  

Meer info

www.klimaatgezond.be

www.so-lva.be/klimaat-en-energie

facebook.com/klimaatgezondZO

Klimaatgezonde gemeente - logos ZOV.jpg

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren