Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

Voor de huidige beleidsperiode maken volgende personen deel uit van de GECORO: 

 

VOORZITTER  

 

Werner Van den Stockt

deskundige effectief 

  

VERTEGENWOORDIGERS MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN 

 

Hans Meganck

middenstand effectief

Hilde Neukermans

middenstand plaatsvervangend 

Karen Lievens

landbouw effectief

Luc Buydens

landbouw plaatsvervangend

Yves Nevens

werkgevers effectief 

Jos Van Der Weëen

werkgevers plaatsvervangend

Jo De Becker

werknemers effectief

Els Van Der Heyden

werknemers plaatsvervangend 

 

 

DESKUNDIGEN

 

Jean Boterbergh

deskundige effectief

Dirk Jacobs

deskundige plaatsvervangend

Kim Paduwat

deskundige effectief

Jozef Timmermans

deskundige plaatsvervangend

Karen Claeys

deskundige effectief

Robin De Smedt

deskundige plaatsvervangend

Kristien Pieters

deskundige effectief

Luk Vaeremans

deskundige plaatsvervangend

Neil Uyttersprot

deskundige effectief

Adelin De Waele

deskundige plaatsvervangend

Christa Wauters

deskundige effectief

Jan De Mesmaeker

deskundige plaatsvervangend

 

 

SECRETARIS

 

Luk Vaeremans

Omgevingsambtenaar 

De vergaderingen van de GECORO kunnen worden bijgewoond door één vertegenwoordiger per politieke fractie in de gemeenteraad.

Verslagen

Bekijk hier de verslagen van de meest recente vergaderingen van de GECORO.

Rapport 2007-2012

De GECORO maakte een nota op met de rapportage over haar werking gedurende de vorige legislatuur. Lees hier het rapport 2007-2012.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent de GECORO kan u terecht bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.