Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sluikstoken

Wees niet de sigaar en verbrand niet zelf uw afval!

 

Sluikstoken is het illegaal verbranden van afval in huis of in de tuin. Stokers beseffen vaak niet hoe schadelijk deze praktijk is, zowel voor henzelf, hun omgeving als het milieu. Sluikstokers zijn verantwoordelijk voor maar liefst 57% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Om nog maar niet te spreken over de zware metalen, fijn stof, roet, CO, CO² en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die vrijkomen bij het verbranden van schadelijk afval.

 

Gezondheidsrisico’s

 

PAK’s en dioxines hebben uiteenlopende schadelijke effecten op de gezondheid. Langdurige blootstelling verhoogt het risico op kanker, voortplantingsstoornissen, hart- en vaatziekten en kan het afweerssysteem grondig verstoren. Fijn stof kan ondermeer astma verergeren en  luchtweginfecties veroorzaken. Behoorlijk wat gezondheidsrisico’s waar veel sluikstokers vaak niet bij stilstaan.

 

Milieuproblemen

 

Metingen van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) tonen aan dat de dioxine-emissie bij verbranding van afval in de open lucht de wettelijke normen voor huisvuilverbrandingsinstallaties tot vijfduizend keer overschrijdt. Met andere woorden , de opvatting dat het net hetzelfde is wanneer je zelf je afval thuis verbrandt dan wanneer dat in de afvalverbrandingsoven gebeurt houdt geen steek. In vergunde afvalverbrandingsinstallaties verloopt de verbranding immers optimaal waarbij de rook bovendien gezuiverd wordt door middel van een geperfectioneerd filtersysteem. Op deze manier zorgen deze installaties voor slechts 0,1% van de dioxine-uitstoot. Een enorm verschil met de 57% die open vuurtjes uitbraken.   

 

Enkele misvattingen over sluikstoken

 

 • Enkel tuinafval verbranden kan toch geen kwaad?
  Fout! Tuinafval is meestal niet of onvoldoende gedroogd. Dat zorgt voor een te lage verbrandingstemperatuur wat op zijn beurt weer de hoeveelheid vrijgekomen schadelijke stoffen doet toenemen. De grote rookontwikkeling bij deze vuurtjes is een duidelijke indicatie dat de verbranding niet optimaal is.

 
 • De schrijnwerker in de buurt heeft een grote hoeveelheid houtafval dat ik als brandhout gebruik. Daar is toch niets verkeerd mee?
  Fout! Dergelijk hout is vaak behandeld hout. Bij verbranding komen de behandelingsproducten zoals beits of misschien zelfs verf vrij, wat de rook bijzonder giftig kan maken. Bovendien is de schrijnwerker verplicht zijn afval op een legale manier af te voeren.

 
 • In een allesbrander mag je toch alles verbranden?
  Fout! De benaming “allesbrander” komt van het feit dat je de kachel zowel op brandstoffen als op zuiver hout kan stoken. Zelfs bedrukt papier is schadelijk door de drukinkten op het papier.

 

Wat zegt de wet?

 

Er zijn een heleboel reglementeringen die het stoken en verbranden in open lucht regelen: het afvalstoffendecreet, het milieuvergunningsdecreet, Vlarem…

Daarnaast leggen heel wat gemeenten op lokaal niveau nog strengere regels op door middel van gemeentelijke politieverordeningen.

 

Samengevat:

 

Particulieren mogen in geen geval afvalstoffen verbranden in een kachel, open haard of in open lucht. Ook behandeld of geverfd hout valt onder de noemer afvalstoffen.

Er is een uitzondering mogelijk voor plantaardige afvalstoffen die verbrand worden op het perceel waar ze ontstaan zijn. De plantaardige stoffen mogen enkel afkomstig zijn van het onderhoud van tuinen, van ontbossing of ontginning van terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werken. Dit mag bovendien enkel wanneer er een minimum afstand wordt gerespecteerd van 100 meter van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.

 

Wat met uw afval?

 

De enige en correcte manier om van je afval te raken is om dit te doen via de reguliere weg van de selectieve huis-aan-huisophaling. Uiteraard kan u in Denderleeuw ook terecht op het gemeentelijk containerpark.

Vergeet ook niet dat voor tal van afvalstoffen aanvaardingsplichten bestaan. Concreet betekent dit dat u uw oud exemplaar mag achterlaten bij de verkoper, zelfs als u geen nieuw toestel aankoopt. Dit geldt bijvoorbeeld voor afgedankte voertuigen, autobanden, elektrische en elektronische apparaten, lampen.

Herbruikbare goederen in goede staat kan u tevens gratis laten ophalen door een kringloopwinkel. Vergeet ook niet, indien mogelijk, om je tuinafval te composteren.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's